Belize Gul Nakket Amazone

Belize Gul Nakket Amazone
Belize Yellow-headed Amazon
Amazona ochrocephala belizensis

Lever i Belize, Honduras

Størrelse 36 cm.

Yngleinfo Normalt 3-5 æg.
Der udruges af hunnen på 28 dage.
Flyvefærdig efter ca. 9 uger.