Blå Hovedet Pionus

Blå Hovedet Pionus
Blue-headed Parrot
Pionus menstruus

Lever i Venezuela, Trinidad, Guyana,
Surinam, Fransk Guayana, Nord-Brasilien
med østlig begrænsning Maranhao, sydlig
til Nord-Mato Grosso, nordøst til nordvest
Bolivia, sydøst til nordøst Peru,
Columbien østlig for Andesbjergene.

Størrelse 28 cm.

Habitat lever i tropisk
lavland og kan ses i op til 1000 m.
højde, kun sjældent er de set i
højder op til 1300 m.

I yngletiden foretrækker de især
områder i Urskoven langs vandløb.
Udenfor yngletiden opholder de
sig i forskellige vegetationsformer –
så som åbne skovområder, savanner,
palmelunde og dyrkede områder.

Yngleinfo Normalt lægger de 4-5 æg, og
rugetiden er mellem 27-30 dage,

for det meste 28 dage, og ungerne
opholder sig i reden i ca. 60 dage
og kan klare sig selv efter ca. 4 uger.

Naturlig Føde Frø, frugt og blomster.

Vægt 234-295g