Blå Pandet Amazone

Blå Pandet Amazone
Blue-fronted Amazon
Amazona aestiva

Lever i øst Brasilien fra Piauí
syd over til Rio Grande do Sul
og sydøst Mato Grosso.

Størrelse 37 cm.

Habitat Skov, palmelunde, åben savanne
med træer, ryddede og opdyrkede
områder, op til 1600 m over havet.

Yngleadfærd Hannen nikker med hovedet,
og banker med næbbet på en gren,
hannen giver hunnen et blad/gren.

Yngleinfo Normalt 3-5 æg.
Der udruges af hunnen på 26-28 dage.
Flyvefærdig efter ca. 60 dage.

Under art Amazona aestiva xanthopteryx

Gul Vinget Blå Pandet Amazone
Yellow-winged Amazon
Amazona aestiva xanthopteryx

Lever i syd vest Mato Grosso i Brasilien,
nordøst Bolivia over Paraguay til Nord Argentina

Størrelse 37 cm.

Habitat Skov, palmelunde, åben
savanne med træer, ryddede og

opdyrkede områder,
op til 1600 m over havet.