Blå Rosella Parakit

Blå Rosella Parakit
Pale-Headed Rosella
Platycercus adscitus

 Lever i Syd-øst Australien.
er udbredt fra Cairns og sydpå til
det nordlige New Sourth Wales.

Størrelse 30 cm

Habitat op til 700 meter i en række forskellige levesteder,
åbent skov, flodskov, græsarealer, landbrugsarealer,
frugtplantager og kysthede.

Yngleinfo Normalt 4-5 æg.
Der udruges på 20 dage;
Flyvefærdig efter 5 uger.

De forskellige Rosellaparakit kan parer
sig med de andre Rosellaparakit i familien

Naturlig Føde frugter, blomster, frø, nektar, insekter og nødder.

Vægt 95-120g.

Under arter
Tasmansk Rosellaparakit
Pragtrosellaparakit
Northern Rosella