Blue Bonnet Parakit

Blue Bonnet Parakit
Bluebonnet

Northiella haematogaster

Lever i tørre dele af det sydøstlige
og sydlige Australien

Størrelse 30 cm

Habitat Set i en række forskellige levesteder, herunder åbent skov, flod skov, rest mallee Eucalyptus
og landbrugsjord. I søen Erye findes arten i det åbne land med spredte træer.
Narethae findes i tørre områder med ørken, hon-eg og mulga.

Yngleinfo Normalt 5-6 æg.
Der udruges på 19 dage;
Flyvefærdig efter 5 uger.

Naturlig Føde bær, blomster, insektlarver
og nektar, samt spildt hvede.

Vægt 65-105g