Bodinus Amazone

Bodinus Amazone
Bodinus’Amazon
Amazona festiva bodini

Lever i Ost-Kolumbien ost på igammen Orinoko-Becken Venezuela, til NW-Guyana

Størrelse 34 cm.

Habitat i fugtige lavlandskove langs store floder,
op til 1000 m i Venezuela, i sæsonmæssige og permanent oversvømmede skove.

Yngleinfo Normalt 1 -3 æg,
Der udruges på 28 dage,
Flyvefærdig efter 8 uger

Naturlig Føde Frugter, frø, bær,
Nødder, blomster og blade knopper.

Vægt 370g