Diadem Amazone

Diadem Amazone
Red-lored Amazon
Amazona autumnalis diadema

Lever i Nordvest Brasilien

Størrelse 33-34 cm.

Yngleinfo Normalt 2-4 æg.
Der udruges af hunnen på 26 dage.
Flyvefærdig efter ca. 8 uger.

Vægt 450-550g.