Gul Hovedet Lori

Gul Hovedet Lori
Olive-headed Lorikeet
Trichoglossus euteles

Lever i Timor og de små Sunda øer fra
Lombien østover til Nila og Babar.

Størrelse 24 cm.

Habitater op til 2400m.
i lavlandet primær og sekundær skov,
savanne skov og dyrkede områder.

Yngleinfo Normalt 3-4 æg.
Der udruges på 23 dage.
Flyvefærdig efter 8 uger.

Naturligt Føde Pollen, nektar, frugt,
Frø og insekter og deres larver.

Vægt 80-85g.