Gul Tøjlet Amazone

Gul Tøjlet Amazone
Yucatan Amazon
Amazona xantholora 

Lever i Yucatan halvøen og lsla Cozumel,
Südöst Mexico og Nord Belize

Størrelse 26 cm.

Habitat hovedsagelig under 300m i mere
åben, tørre løvskovskov og Pinus-skov

Yngleinfo Normalt 2-4 æg.
Der udruges på 26 dage.
Flyvefærdig efter 7-8 uger.

Naturlig Føde pods af Acacia sp.,
Majs og citrusfrugter.

Vægt 200-232g.