Jamaica Aratinga

Jamaica Aratinga
Aratinga nana nana

Lever kun på Jamaica

Størrelse 26 cm.