Jendaya Aratinga

Jendaya Aratinga
Jendaya Conure
Aratinga jandaya 

Lever i Nordøstbrasilien fra det nordlige
Goias nord på over Piaui til Maranhão,
Ceará, Pernambuco og Alagoas.

Størrelse 30 cm.

Habitater Caatinga vegetation, savanne
med træer; ryddede
områder randområder til regnskov,
træffes i kokosplantager.