Kaka
Nestor meridionalis

Lever i New Zealand på syd øen

Størrelse 35 cm

 Habitater Skovbevoksede
dale og bøgeskov, buskland Lejlighedsvis besøgende
til haver og frugtplantager om vinteren.
Mellem 450-1000m

Yngleinfo Normalt 3-4 æg.
Der udruges på 28 dage;
Flyvefærdig efter 9-10 uger.

Naturlig Føde Spiser honeydew, larver af Kanuka longhorn biller, mistelte
(blomster og bær), også andre frugter, knopper, frø, nektar og saft.

Vægt 900g.