Kea
Nestor notabilis

 Lever i New Zealand på Sydøen

Størrelse 48 cm

 Habitater Skovbevoksede dale og bøgeskov
grænsende op til subalpint buskland.
600-3000m
Også fundet omkring
menneskelige bosættelser.

Yngleinfo Normalt 3-4 æg.
Der udruges på 28 dage;
Flyvefærdig efter 10 uger.

Naturlig Føde Foder på Podocarpus frugter,
frø og nektar;
også insekt larver.

Vægt 900-1000g.