Kejser Amazone

Kejser Amazone
Imperial Amazon
Amazona imperialis

Lever kun på øen Dominica

Størrelse 45 cm.

Yngleinfo Normalt 1-3 æg.
Der udruges på 28-30 dage.
Flyvefærdig efter ca. 60 dage.

Habitater i Bjerg skove
fra 625 meters højde
Status kun 400 tilbage i naturen.
På grund af dens levesteder
Ødelægges og jagt og ulovligt handel
er bestanden i dag Beskyttet