Konge Amazone

Konge Amazone
St. Vincent Amazon
Amazona guildingi

Lever kun på øen St. Vincent

Størrelse 40 cm.

Yngleinfo Normalt 2 æg.
Der udruges af hunnen på 25 dage.
Flyvefærdig efter ca. 9 uger.

Vægt 580g.

Status kun 800 tilbage i naturen
På grund af dens levesteder Ødelægges
og jagt og ulovligt handel er
bestanden i dag Beskyttet