Maribo

Bygget af Henschel & Sohn, Kassel, Tyskland i 1920 køre nu på
Lollands Veterantogs bane Maribo-Banholm
LJ står for Lollands bane