Mauritius Parakit

Mauritius Parakit
Psittacula echo

Lever kun på Mauritius

Størrelse 42 cm.

Yngleinfo Normal 2-3 æg,
Der udruges efter 23-24 dage,
Flyvefærdige efter 6-7 uger.

Stammer fra Alexander-parakitten, som er
almindeligt udbredt i Afrika og Indien.
For flere tusinde år siden blev en
bestand af Alexander-parakitten
isoleret på Mauritius, hvor de
udviklede sig på en sådan måde, at
de i dag regnes for en særskilt art