Nat Øjne Kakadu

Nat Øjne Kakadu
Western Corella
Cacatua pastinator

Lever i nordlige Australien

Størrelse 45 cm

 Habitate Skove, eukalyptuskove langs floder og
dyrkningsareal med store træer
og vandhuller Byer og haver.

Yngleinfo Normalt 3-5 æg.
Der udruges på 23-24 dage;
Flyvefærdig efter 8 uger.

Naturlig Føde Rødder, frø og nogle landbrugsafgrøder

Vægt 700-860g.