Nymfe-Parakit

Nymfe Parakit
Nymphicus hollandicus

Lever i Hele Australien med undtagelse
af de fugtige kystområder
langs østkysten og mod nord.

Størrelse 33 cm

Habitater Alle former for åbent landskab;
foretrækker områder i nærhed af vandløb
og vandhuller; områder med korndyrkning.

Yngleinfo Normalt 1-7 æg.
Der udruges på 19 dage af begge forældre.
Hannen ruger om dagen og hunnen om natten,
hvor hannen holder vagt omkring reden.

Naturlig Føde frø fra
græs, planter, korn, frugt

Vægt 80-100g.