Peru Aratinga

Peru Aratinga
Aratinga wagleri frontata

Lever i Vestlige Peru
til det vestlige Ecuador.

Størrelse 36 cm.

Habitater Skov og delvist
skovdækkede fugtige områder i
den tropiske og subtropiske zone,
mellem 350 m og op til 3000 m over
havet; sjældnere i sekundær vegetation,
opdyrkede områder og plantager.