Rød Halet Amazone

Rød Halet Amazone
Red-tailed Amazon
Amazona brasiliensis

Lever i Brasilien

Størrelse 37 cm.

Yngleinfo Normalt 3-5 æg.
Der udruges af hunnen på 28 dage.
Flyvefærdig efter ca. 9 uger.