Rose Kakadu

Rose Kakadu
Rose Breasted Cockatoo
Eolophus roseicapillus roseicapillus

Lever i Australien

Størrelse 35 cm

 Habitater naturen lever rosa
kakaduer i det åbne australske landskab,
hvor de i flokke på flere hundreder
plyndrer marker med kornafgrøder
eller søger føde i savannens træer.
Fuglene ses også tit i byområder,
hvor de bygger rede i haver og parker
 

Yngleinfo Normalt 2 æg;
Der udruges på 24 dage;
Flyvefærdig efter 9-10 uger

Naturlig Føde frø som havre, græs,
insektlarver, bær, knopper,
blomster og eukalyptusfrø.

Vægt 240-423g.

Under arter
Nordlig Rosa Kakadu
Vestlig Rosa Kakadu