Soldater Amazone

Soldater Amazone
Scaly-naped Amazon
Amazona mercenaria mercenaria 

Lever i Andesbjergene
fra Colombia til Bolivia

Størrelse 34 cm.

Yngleinfo Normalt 3-5 æg.
Der udruges af hunnen på 28 dage.
Flyvefærdig efter ca. 9 uger.

Habitat Fundet i bjerg og bjergskov i øvre tropiske, subtropiske og tempererede områder.
Omfatter åbent skovområde med store træer, åben skov på højderyg og træer i skovede dale
og kløfter i paramo zone.
800-1600m

Vægt 300g.