Sort Kinde Dværgpapegøje

Sort Kinde Dværgpapegøje
Black-Cheeked Lovebird
Agapornis nigrigenis

Lever i Zambia, Zimbabwe

Størrelse 13 cm.

Habitat Acacia skov, vandløbsnære skove
og områder med figentræer
Findes på 600-1000m

Yngledygtige i 8-10 måneders alderen.

Yngleinfo Normalt 4-8 æg.
Der udruges på 23 dage.
Flyvefærdige efter 6 uger.

Naturlige Føde (årlige urter), korn,
Blomster, knopper, unge blade og bær.

Vægt 40g.