Tui Parakit

Tui Parakit
Tui Parakeet

Brotogeris sanctithomae

Lever i Fra udmundingen af Rio Madeira
i det øvre Amazon, Brasilien samt
sydøst Colombia, det østlige Ecuador,
nordøstlige Peru og det nordlige Bolivia.

Størrelse 17 cm.

Habitat De holder til i regnskoven i
tæt sekundær bevoksning og
buske, i nærheden af vand.

Yngleinfo Normalt 4-5 æg.
Der udruges på 23 dage af hunnen.
Flyvefærdig efter ca. 45 dage

Status I naturen Almindelig i det
meste af sit udbredelses område,
dog er populationen i tilbagegang
enkelte steder pga skovrydning.

Vægt 58g.