Undulat

Undulat
Budgerigar
Melopsittacus undulates

Lever in Australien med undtagelse af
Kustområder og Cape York

Størrelse 18-20 cm

Habitater Græssteppe forskellige typer af buskssteppe, så vel som
åbent skovland og savanne
med acacier og eucalyptus.
Træffes på opdyrkede områder med korn.
Holder sig som regel i nærheden af vand.

Yngleinfo Normalt 4-8 æg.
Der udruges på 18 dage;
Flyvefærdig efter 30 uger.

Naturlig Føde græsfrø og frø af afgrødeplanter.

Vægt 22-32g.