Vinrød Amazon

Vinrød Amazone
Vinaceous Amazon
Amazona vinacea

Lever i Argentina, Brasilien, Paraguay,

Størrelse 30 cm.

Habitat tropiske eller
subtropiske regnskove i
en højde op til 2000 meter

Yngleinfo Normalt 3-4 æg.
Der udruges af hunnen på 25-28 dage.
Flyvefærdig efter ca. 7-9 uger.

Naturlig Føde Blomster, frugter, frø; kan tage afgrøder

Vægt 370g.